Chuyên Gia Đậu Sơn

Kinh nghiệm:

7 năm trong ngành tóc nữ

Điểm mạnh:

  • Tóc ngắn
  • Tóc lỡ
  • Tóc dài

Thành tích cá nhân:

  • Được bổ nhiệm quản lý kỹ thuật tại Trụ Sở Chính 1900 Hair Salon 108 Nguyễn Hy Quang
  • Tốt nghiệp khóa học Cha Hong The Melody Of Hair Fashion năm 2023
  • Hoàn thành khóa học màu chuyên nghiệp tẩy – nhuộm
  • Chuyên gia tư vấn tốt nhất năm 2022 của 1900 Hair Salon

Địa chỉ làm việc:

Trụ Sở Chính 1900 Hair Salon – 108 Nguyễn Hy Quang

Tư vấn tóc

Đặt lịch hẹn và nhận tư vấn miễn phí

Tổng đài hỗ trợ 084.217.9999

Tư vấn tóc

Đặt lịch hẹn và nhận tư vấn miễn phí

Tổng đài hỗ trợ 084.217.9999